پکیج تصفیه فاضلاب -Sequence Batch Reactor- SBR
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

سیستم SBR در گذشته جهت تصفیه فاضلاب و پساب جوامع کوچک مورد استفاده قرار می گرفت اما مزایای این روش در تصفیه انواع مواد پساب باعث شده که امروزه برای تصفیه خانه های بزرگ با دبی پساب ورودی بالا مورد استفاده قرار گیرد. راکتور ناپیوسته متوالی (SBR)،عبارت است از راکتوراختلاط کاملی که در آن عمل هوادهی و زلال سازی به صورت متناوب در یک تانک انجام می شود و راکتور بعد از طی یک دوره فرایند کامل،خالی شده و مجدداً با فاضلاب پر می گردد و عمل تصفیه به صورت متناوب در آن صورت می پذیرد. راکتور SBR چون به فضای کمتری نیاز دارند بنابراین برای مواردی که کارفرما دچار کمبود زمین می باشد سیستم SBR برای تصفیه فاضلاب بسیار مقرون به صرفه می باشد در تمام سیستمهای SBR عمل تصفیه در قالب ۵ مرحله ای که در ادامه می آید بصورت متوالی انجام می شود.

1. مرحله پرکردن(Fill) مرحله ورود فاضلاب خام

2. مرحله واکنش(React) مرحله انجام واکنشهای بیولوژیکی

3. مرحله ته نشینی (Settle) مرحله جدا شدن میکرواورگانیسم ها از پساب تصفیه شده

4. مرحله تخلیه(Draw) مرحله خروج فاضلاب تصفیه شده

5. مرحله استراحت (Idle) مرحله بعد از تخلیه و قبل از پر کردن مجدد راکتور

این سیستم‌ها اغلب برای تصفیه فاضلاب صنایعی کاربرد دارد که حجم فاضلاب تولیدی آنها کم بوده و یا بصورت دوره ای فاضلاب تولید می‌کنند. برای کاربردهای جریان پیوسته حداقل دو تانک SBR باید تامین شود که یک تانک جریان را دریافت کند، در حالی که تانک دیگر مراحل تصفیه را دنبال می‌کند. تغییرات مختلفی در هر دو مرحله می‌توان انجام داد تا به دفع نیتروژن و فسفر هم صورت بگیرد. از جمله مزایای این فرآیند:

 

  • قابل انعطاف بودن فرآیند تصفیه
  • پایین بودن فضای اشغالی تصفیه خانه فاضلاب به علت حذف واحدهای ته نشینی
  • عدم نیاز به مخزن ته نشینی
  • عدم نیاز به سیستم برگشت لجن
  • قابلیت حذف نیتروژن و فسفر
  • حجم کمتر راکتور در مقایسه با سیستم اختلاط کامل
  • خصوصیات ته نشینی لجن در این سیستم مطلوب است
پکیج تصفیه فاضلاب SBR
 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست