پرلیت مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

پرلیت یک سیلیکات آتشفشانی سفید خاکستری رنگ است که در پی تکه تکه شدن و دمای زیاد، آب از دست داده و قطعات سفید رنگی با حفره های مسدود بوجود می آورد.از پرلیت ، بدلیل اندازه درشت تر ذرات و تشکیل کیک منبسط ، بیشتر برای جداسازی ناخالصی های درشت استفاده می گردد که طبیعتا عبوردهی بیشتری هم نسبت به سایر کمک فیلتر ها دارند .

کاتالوگ کمک فیلتر پرلیت

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست