کارتریج فیلتر مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

فیلتر کاتریج ( cartridge filter)

فیلتر کارتریج  یا فیلتر استوانه ای متداولترین فیلتری است که درصنایع مختلف غذایی ، دارویی، شیمیایی و ... جهت حذف ذرات موجود در مایعات در جاهایی که غلظت ذرات جامد بسیار کم ( حدود 0.1 درصد)  است استفاده می شود اندازه منافذ این نوع فیلترها از 0.2میکرون تا 100 میکرون می باشد به طور کلی   این فیلتر ها در 4 نوع مختلف وجود دارند.

1-  فیلتر کارتریج های عمقی گرید صنعتی یا فشرده (Industrial Melt Blown Filter Cartridges)

2- فیلتر کارتریج عمقی گرید مطلق (Absolute Rate Melt Blown Filter Cartridges )

3- کارتریج فیلترهای چین دار یا سطحی ( pleated cartridge filter)

4- فیلتر کارتریج های دیسکی و یا لبه ای ( disk cartridge filter )

که درشرایط عملیاتی در محفظه ای به نام هوزینگ کارتریج فیلتر (housing    cartridge filter )  قرار می گیرند.  

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست