پکیج UV مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

پکیج UV

کاربرد  پرتو فرابنفش به عنوان يک روش ضدعفوني کننده فيزيکي در تصفيه منابع آب و فاضلاب به طور مستقل و يا به عنوان مکمل ساير روش¬ها از ديرباز مورد توجه بوده است. پرتو فرا بنفش (UV) قادر است بدون نياز به مواد شيميايي افزودني كه غالبا تركيبات مضر جانبي ايجاد نموده و طعم آب را تغيير مي دهند، عمل ضدعفوني را بطور كامل انجام دهد. مزاياي ديگر دستگاههاي گندزدايي UV نصب ساده، هزينه هاي عملياتي پايين و حداقل فضاي مورد نياز  را شامل ميشود. روش UV براي ضدعفوني مكانهاي مسكوني، اداري و صنعتي مناسب ميباشد.
مزایا :
•    نياز به حداقل فضا جهت نصب و راه‌انداز دستگاه به علت قرار گيري در مسير لوله آب.
هزينه نگهداري بسيار پايين.
•    سرعت ضدعفوني شدن با پرتو فرابنفش از هر روش شيميايي و فيزيکي ديگر کوتاه تر بوده و در حد ثانيه است
•    اقتصادي بودن روش
•    عدم کاربرد مواد شيميايي
•    امن بودن
•    از بين بردن عوامل بيماريزايي كه نسبت به كلر مقاوم هستند
•    نداشتن  استهلاك مكانيكي.
کاربرد
•    ضدعفوني آب آشاميدني در پايان مراحل تصفيه به عنوان روش اصلي ضدعفوني و پيش از توزيع به شبکه   مصرف.
•    گندزدايي فاضلاب های بهداشتی و صنعتی در آخرین مرحله تصفیه
•    ضدعفوني اوليه آب استخرهاي شنا به منظور کم کردن ميزان کلر به کار برده شده در حد کلر باقي مانده

کاتالوگ پکیج UV

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست