مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

بایوسایدها و حذف کننده بیوفیلم

 

رشد مواد بیولوژیک در ممبران های سیستم اسمز معکوس موجب گرفتگی میکروبی انها می گردد. این وضعیت خصوصا زمانیکه سیستم به طور پیوسته در سرویس نباشد تشدید می شود. اگر رشد مواد بیولوژیک کنترل نگردد، مواد بیولوژیک کل سطح غشا را فراگرفته و در نتیجه افت فشار سیستم افزایش می یابد .با ادامه این وضع مسیر عبور جریان به طور کامل از میان خواهد رفت.این شرایط همچنین سبب آسیب مکانیکی غشا نیز می شود. از طرفی هیچ یک از روش‌های گندزدایی به کار رفته در پیش‌تصفیه دستگاه اسمز معکوس -ازن‌زنی، ترکیبات کلراین- وبه طور کامل توانایی پاکسازی آب از میکروارگانیزم‌ها را ندارند. بنابراین به کارگیری روش‌های دیگری به منظور تکمیل فرایند گندزدایی و نیز پاکسازی سطح ممبران‌ها از گرفتگی میکروبی و توده‌های زیستی به ویژه در مواردی که پتانسیل آلودگی میکروبی آب بالاست در افزایش عمر و کارایی ممبران‌ها نقش بسزایی دارد. یکی از بهترین راهکارها در این زمینه استفاده از بایوسایدهایی است که ضمن سازگاری با مواد به کار رفته در ساختار ممبران، دارای قدرت عمل بسیار بالا و زمان عملکرد پایینی باشند. این بایوسایدها به طور کلی در فواصل زمانی بین 5 تا 10 روز یک بار (بسته به شرایط کارکرد و منبع آب خام) به صورت شوک به آب ورودی تزریق می‌گردند. محصولات بایو ساید شرکت تریس ، بسیار مؤثر و با قدرت گندزدایی بالا در زمان کم ، توانایی پاکسازی توده‌های زیستی ایجاد شده بر روی ممبران و جلوگیری از رشد باکتری‌های هوازی و بی‌هوازی، جلبک‌ها و قارچ‌ها را دارد. به علت تجزیه سریع پس از مصرف، این محصول هیچ گونه اثرات مخرب زیست محیطی ندارد.

 


 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست