مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

مواد ضد رسوب آنتی اسکالانت ها

پدیده رسوب (Scale) و گرفتگی (Fouling) بر روی ممبران‌ها از جمله مواردی هستند که موجب کاهش راندمان و عمر مفید ممبرانها در سیستم های RO می گردند. بدون استفاده از مواد ضد رسوب -آنتی اسکالانت ها- کیفیت وکمیت آب تصفیه شده کاهش می یابد و به دلیل تخریب ممبرانها هزینه عملیات و نگهداری افزایش چشم گیری پیدا می کند لذا استفاده از مواد شیمیایی ضد رسوب -آنتی اسکالانت- در سیستم های RO از اهمیت فراوانی برخوردار است . مرسوم ترین رسوبات سیستم های تصفیه آب کربنات کلسیم (CaCO3)، سولفات کلسیم (CaSO4)، سولفات باریم (BaSO4)، سولفات استرانسیم (SrSO4) می باشد و از رسوبات غیر مرسوم می توان به رسوبات سیلیکا (SiO2) وفلوریدکلسیم (CaF2) اشاره نمود. مواد شیمیایی ضد رسوب –آنتی اسکالنت- شرکت تریس از تشکیل هرگونه رسوب و گرفتگی در ممبرانهای سیستم RO جلوگیری می کند. مواد ضد رسوب شرکت تریس از طریق پیوند با آلاینده های موجود در آب از رسوب گذاری و یا ایجاد گرفتگی آنها جلوگیری می کند و آلاینده ها همراه با جریان پساب از سیستم خارج می کند.

مواد ضد رسوب -آنتی اسکالانت ها- شرکت تریس تاییدیه NSF/ANSI 60، توسط سازمان بین المللی استاندارد آب شرب NSF کسب نموده است.شایان ذکر است مواد شیمیایی این شرکت با کلیه انواع ممبرانها سازگار می باشد. نرم افزار انحصاری این شرکت با توجه به آنالیز آب ورودی، نوع و چیدمان سیستم RO ، بهترین ماده ضد رسوب با حداقل میزان تزریق را مشخص می نماید.

 

reverse osmosis antiscalant

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست