مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

بایوساید (Biocides)

سيستم خنك كننده، محيط مناسبی برای رشد جلبکها، قارچها و باكتریها میباشد. فرایند متابوليكی این موجودات باعث بروز مشكلات زیادی از جمله تشكيل توده های بيولوژیك، رسوب، انسداد مجاری، تخریب تجهيزات چوبی و خوردگی تجهيزات می شود. خوردگی در زیر لایه های لجن یكی از شایعترین نوع خوردگی در سيستمهای خنك كننده می باشد. فعاليت ميكروارگانيسمها با تزریق مواد اكسيدان و یا غيراكسيدان بایوساید كنترل می شود. با توجه به نوع و شرایط سيستم هاي خنك كننده باز و بسته ،بهترين راه مقابله با رشد ميكروارگانيسم ها استفاده از مواد آنتي باكتريال و بايوسايدها می باشد.بایوساید یک ماده شیمیایی است که می‌تواند فعالیت‌های میکروبی و بیولوژیکی را متوقف ساخته و یا به حداقل مقدار ممکن برساند.به طورکلی مواد بایوساید به دو دسته اکسیدان و غیراکسیدان تقسیم می شوند. تنوع محصولات تریس در زمینه محلول های بایوساید بسیار گسترده و شامل موارد ذیل می باشد:

 

  • بایوساید سیستمهای کولینگ باز
  • بایوساید سیستمهای کولینگ بسته
  • بایوسایدههای اکسیدان
  • بایوسایدهای غیر اکسیدان
  • بایوسایدهای ضد جلبک
  • بایوسایدهای ضد کپک
  • بایوسایدهای ضد باکتری
  • بایوساید بایو دیسپرسانت
بایوساید

 


 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست