مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

مواد شیمیایی سیستم آب خنک کن -کولینگ-

 

خوردگی، رسوب گذاری و فعاليت ميكروارگانيسمها راندمان انتقال حرارت را در سيستمهای خنك كننده كاهش می دهند و باعث صدمه دیدن تجهیزات و افزایش هزینه نگهداری و تعميرات در کارخانه ها می شوند. بدیهی است، شناخت و كنترل مناسب این عوامل، كمك مؤثری برای رفع اثر مخرب آنها میباشد.در ادامه ضمن بررسی اجمالی موارد مذكور مواد شيميایی شركت تریس معرفی خواهند شد. این مواد برای كنترل و رفع مشكلات ناشی از رسوب گذاری، خوردگی و فعاليت ميكروارگانيسمها مصرف میشوند.

 

 

 

COOLING TOWER TREATMENT

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست