مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

مواد اکسیژن زدا جاذب اکسیژن-

 

اکسیژن محلول درآب موجب خوردگی حفره ای (PITTING)،دردیگ بخار می شود. حذف اکسیژن از آب تغذیه‌ی دیگ‌های بخار به دو روش فیزیکی و شیمیایی انجام می‌گیرد. در روش های فیزیکی با استفاده از دی اریتورهای تحت فشار و یا خلا میزان اکسیژن محلول با توجه به قانون هنری تا حد زیادی کاهش می یابد. مقادیر کمی از اکسیژن که از دی اریتور فرار می کند، می‌تواند تأثیرات بدی بر عملکرد بویلر بگذارد که از طریق تزریق مواد شیمیایی جاذب اکسیژن به آب دیگ بخار حذف می گردد. مواد اکسیژن زدای شرکت تریس از نوع کاتالیستی می باشد که موجب افزایش سرعت حذف اکسیژن محلول می گردد. برای انتخاب ماده مناسب جاذب اکسیژن می بایست به پارامترهای سرعت واکنش، زمان ماند، دما و فشار عملیاتی و pH آب خوراک توجه نمود.محلول های اکسیژن زدای این شرکت موفق به کسب گواهینامه FDA شده اند که در موارد تماس بخار با مواد غذایی و دارویی و بهداشتی حائز اهمیت می باشد. جهت انتخاب محلول اکسیژن زدای مناسب با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

 

oxygen scavenger

اکسیژن محلول درآب موجب خوردگی حفره ای (PITTING)،دردیگ بخار می شود. حذف اکسیژن از آب تغذیه‌ی دیگ‌های بخار به دو روش فیزیکی و شیمیایی انجام می‌گیرد. در روش های فیزیکی با استفاده از دی اریتورهای تحت فشار و یا خلا میزان اکسیژن محلول با توجه به قانون هنری تا حد زیادی کاهش می یابد. مقادیر کمی از اکسیژن که از دی اریتور فرار می کند، می‌تواند تأثیرات بدی بر عملکرد بویلر بگذارد که از طریق تزریق مواد شیمیایی جاذب اکسیژن به آب دیگ بخار حذف می گردد. مواد اکسیژن زدای شرکت پریما از نوع کاتالیستی می باشد که موجب افزایش سرعت حذف اکسیژن محلول می گردد. برای انتخاب ماده مناسب جاذب اکسیژن می بایست به پارامترهای سرعت واکنش، زمان ماند، دما و فشار عملیاتی و pH آب خوراک توجه نمود
 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست