مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

مواد بازدارنده خوردگی در آب کندانس و بخار

 

خوردگي شبكه كندانس در عمل به دلیل وجود اكسيژن و pH , CO2 مربوط مي گردد و چنانچه حذف اكسيژن در سامانه اكسيژن زدا بخوبي انجام نشود و از مواد شیمیایی مناسب و لازم استفاده نگردد بروز خوردگي در شبكه آب كندانس اجتناب ناپذير است. دی اکسید کربن حل شده در فاز بخار در خطوط لوله بخار خورنده نیست، اما اگر این بخارات متراکم شوند و به شکل مایع درآیند گازهای خورنده، اکسیژن و دی اکسید کربن حل شده در آن می تواند باعث خوردگی در محل شود. اگر بهسازی شیمیایی آب به اندازه کافی انجام نشود می تواند منجر به تسریع در تخریب لوله های کندانس برگشتی شود. افزایش قلیائیت آب خام ورودی به دیگ بخار خود یک عامل مهم در تولید گاز دی اکسیدکربن در فاز بخار خواهد بود. كنترل خوردگي در لوله هاي برگشت دهنده آب كندانس (بخار تقطير شده) از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرا چنانچه مسئله خوردگي پيشرفت نمايد، تعويض يا تعمير لوله ها از نظر اقتصادي مسئله حادي را به واحدهاي صنعتي تحميل ميكند. مواد بازدارنده خوردگی در آب کندانس و بخار شرکت تریس بر پایه آمینی و مواد خنثی کننده از ایجاد خوردگی در سیستم کندانس و بخار جلوگیری می کند . جهت انتخاب محلول شیمیایی مناسب جهت جلوگیری از خوردگی در سیستم توزیع بخار و آب کندانس برگشتی با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.

 

condensate corrosion

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست